Toplam Korozyon Yönetimi

Toplam Korozyon Yönetimi

Sanayide yaygın olarak kullanılan demir, bakir, alüminyum gibi metaller yeryüzünde çok büyük bir oranda oksit ve tuz mineralleri halinde bulunur. Mineraller doğadan alınarak çeşitli saflaştırma işlemleri ile metal ürünlere dönüştürülürken, bir yandan da korozyonla hızla doğal halleri olan oksit ve tuzlarına dönüşmeye başlar. Bu geri dönüşün en önemli sebebi, dünyamızda yaşamın da varlığını sürdürebilmesini sağlayan su ve oksijenin temel olduğu kimyasal reaksiyonlardır.

Su, korozyon reaksiyonunda metal atomlarının birbirleriyle ve diğer maddelerle etkileşiminde ortak bir çözücü ortamı sağlayarak elektron ve iyon transferinin yapıldığı iletken bir köprü vazifesi görür. Oksijen ise elektron alarak metal atomlarının iyonlaşmasını ve korozyon bileşikleri oluşturmasına neden olur.

Nem alıcı ürünler bu kimyasal reaksiyondan suyu çekerek korozyonu yavaşlatırken, yağlar, boyalar ve VCI ürünler gibi film yapıcı ürünler ise metal yüzeyinde bariyer film oluşturarak oksijen su buharı ve diğer korozif moleküllerinin metale ulaşmasını önleyerek korozyonu önler.

Damla Kimya ekibi olarak “Toplam Korozyon Yönetimi” yaklaşımı ile korozyonun başlama ihtimalinin olduğu her nokta için gerekli nem alıcı ve korozyon önleyici ürünler geliştirmeye devam etmektedir.